Generalforsamlingen 24 nov 2022 referat

Referat (thomas Harregaard) generalforsamling 24/11 2022
Holstebro Tennis & Padel


19 deltagere


1) Valg af dirigent
Jakob Harregaard valgt som dirigent


2) Formandens beretning.
Per Ole Schnetler fremlægger årsberetning.
300 padelmedlemmer
119 tennismedlemmer


Renovering af baderum, pris på tenniskontingent sænket 2 gange i det
forgangne år i et forsøg at skaffe flere medlemmer, der er kørt 2
introkampagner for nye medlemmer, arrangementer i årets løb: 2
sommerturneringer/sommerfest/sensommerfest i hhv. juni og august
med hhv. 100 og 70 deltagere. TeenageCamp i august med 18 deltagere,
KvindeCamp i padel over 2 dage også 18 deltagere.
Per Ole og Thomas har iflg. aftale med Kultur og Fritid trukket sig fra
halfondens bestyrelse, da der ikke må være personsammenfald i
tennisklubbens og fondens bestyrelse iht. folkeoplysningsloven. Stig og
Juri er indtrådt i halfondens bestyrelse.
Padelbane nr. 4 blev besluttet i juni 2022.
Der er 4 hold med i Lunar Ligaen i padel.
Ugentlige tilbud til tennis og padel: Torsdags-Tennis, SøndagsPadel,
LørdagsTennis, 60+ hold er netop startet op hver onsdag.
Vi har fokus på at hjælpe folk med at få betalt kontingent og baneleje
for ikke-medlemmer.
Der blev efter sidste års generalforsamling nedsat et arbejdsudvalg der
kiggede på nyt hal gulv. Efter at have prøvet forskellige underlag blev
det nye gulv besluttet.
Vi har stadig juniortrænere og seniortrænere og ugentlige træninger.
Vores vision er at skabe grundlag for så mange medlemmer som muligt -
både i tennis og padel.
Generalforsamlingen opfordrer til at de 4 tennisbaner bliver opgraderet
med pointtæller, river og koste. Forslaget er vedtaget.
Beretningen er godkendt.
3) Kassereren forelagde årsregnskabet i revideret stand som blev
Godkendt.


4) Behandling af indkomne forslag:


Forslag 1. 15 ud af 19 stemmer for forslag 1. Forslaget er vedtaget. Se noter*

Forslag 2. 16 ud af 19 stemmer for forslag 2. Forslaget er vedtaget. Se noter*

 

5) Valg af bestyrelse - på valg er:
a. Ulrik Voss (tager imod genvalg)
b. Thomas Harregaard (tager imod genvalg)
c. Per Ole Schnetler (tager imod genvalg)
Genvalg til alle 3 for en 2 årig periode.


6) Valg af 2 suppleanter.
Stig Vestergaard og René Thiesen er valgt som suppleanter.


7) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Lone Hein er genvalgt som revisor.


8) Evt.


Noter * Vedtagne vedtægtsændringer:
ændres fra:
§3: Klubben er medlem af Holstebro Idrætsråd, Dansk Tennis Forbund (DTF),
Jyllands Tennis Union (JTU) og DGI Vestjylland.
Til:
Klubben er medlem af Holstebro Idrætsråd og DGI Vestjylland.
I § 11 tilføjes:
Stemmeret har medlemmer der har tilmeldt sig abonnementsbetaling efter
3 måneders uafbrudte betalinger, og som er mindst 16 år gamle, og står
registreret der med gyldig betaling på tidspunktet hvor generalforsamlingen
afholdes.


seneste
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk