Generalforsamling i Holstebro Tennis & Padel

 

Onsdag d. 22. November 2023

 

17 deltagere.

 

Formanden byder velkommen.

 

Jakob Harregaard er valgt som dirigent.

 

Dirigenten konstaterer at der indkaldt rettidigt og at forsamlingen er beslutningsdygtig.

 

  1. Formandens beretning

Formanden informerer om medlemstal, arrangementer og øvrige tiltag.

Antallet af padelmedlemmer ligger mellem 360 og 450 hen over året.

Der er ca. 110-130 tennis medlemmer gennem hele året.

Formanden takker alle de frivillige der bla. står for arrangementer og øvrige initiativer. .

Tak for frivillige der har lavet sponsoransøgninger som har givet ekstra i klubkassen.
Der er i år sat gang i en padel rangliste med deraf følgende rangliste kampe.

Der er bygget om i klubben for at forbedre faciliteterne.

 

Økonomi:

Hal Fonden har mistet tilskud fra Holstebro Kommune.

Klubben har afholdt møde med kommunen om, hvordan vi er stillet  i fremtiden

Umiddelbart har Halfonden fastholdt uændret husleje.

Kassekreditten på 500.000 er fjernet.

Vi er meget glade for alle vores sponsorer - og gør alt hvad vi kan for at fastholde vores sponsorer. Vi arbejder på at tilbyde sponsorerne gode forhold.

 

Vi har afholdt teenage-camp i sommeren i samarbejde med andre lokale foreninger.

 

Vi har meldt os ud af Jysk Tennis Union.

 

Vi har afholdt panel turneringer løbende hen over sommeren.

 

Vi har afholdt sommerfest med omkring 100 deltagere.

 

Vi har søgt halfonden om penge til fortsat udvikling af klubben og fået bevilget pengene.

 

Vi har sagt velkommen til 3 nye pedaltrænere som starter junior- og damehold op.

 

Vi har afholdt Pizza og Padel i samarbejde med VIA og Holstebro Kommune.

 

Der er aftaler med diverse skoler (Lægaarden Ungdomsskole, Holstebro Ungdomsskole, Rolf Krake Skolen og andre skoler til enkeltarrangementer).

Der er lavet en aftale med socialafdelingen i Holstebro Kommune om at afdelingens brugere kan komme og spille padel på fastlagte tider.

 

Vi har lavet en samarbejdsaftale med DGI omkring udvikling af trænere og klubben generelt over de næste 3 år.

 

Der er planlagt padel trænerkursus 1+2 i januar 2024.

 

Vi har sagt velkommen til en ny tennistræner, Louise, som kommer fra Viborg Tennisklub.

 

Per og Louise planlægger juleturnering snarest.


 

Beretningen er godkendt. 

  1. Gennemgang af regnskabet

Regnskab gennemgået.

Regnskabet er godkendt.
 

 

  1. Indkomne forslag
    Der er ikke indkommet forslag

 

  1. Valg til bestyrelsen
    Tobias tager imod genvalg - 5 stemmer

Kurt Nielsen- 12 stemmer

Jimmi Azam - 12 stemmer

 

Kurt og Jimmi er valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.

 

Suppleanter

Stig Vestergaard er valgt som suppleant

Tobias Andersen er valgt som suppleant (fraværende til generalforsamlingen.)

 

  1. Valg af revisor

Lone Kjær Hein genopstiller og er genvalgt.
Der vælges ingen suppleant

 

  1. Eventuelt

Bestyrelsen arbejder på 2 gange ugentlig rengøring af tennisbanerne i hallen.

Bestyrelsen arbejder på bedre lys på udendørs tennisbaner.

Tennisklubben tager kontakt til halfonden for at undersøge muligheden for at få malet væggene i tennishallen.

 

Generalforsamlingen er hermed slut.
Se vejledning til til at slette en booking under 'Book Tennis'

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk